top of page

Banedanmark er Danmarks største jernbaneinfrastrukturforvalter og en statslig styrelse under Transport- og Bygningsministeriet. Banedanmark har over 2.500 ansatte og er ansvarlig for at drive, vedligeholde og udvikle den statsejede jernbaneinfrastruktur.

 

Banedanmarks hovedopgaver er:

 

  • At sikre, at togene kan køre sikkert og effektivt.

  • At udvikle jernbanenettet, så det kan imødekomme fremtidens behov.

  • At beskytte miljøet og naturen langs jernbanen.

  • Banedanmark har ansvaret for 3.102 kilometer jernbane, 1.700 broer og viadukter samt 1.200 stationer og stoppesteder. I 2022 kørte over 3.000 tog på Banedanmarks netværk hver dag, og der var over 40.000 ankomster og afgange på stationerne.

 

Banedanmark er en vigtig del af dansk infrastruktur. Jernbanen er en miljøvenlig måde at transportere personer og gods på, og den er med til at sikre, at Danmark er godt forbundet.

 

Her er nogle af Banedanmarks vigtigste projekter i øjeblikket:

 

Elektrificering af jernbanen: Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af den danske jernbane. Elektrificering gør togene mere effektive og miljøvenlige.

Nyt signalsystem: Banedanmark er ved at udskifte signalsystemet på fjern- og S-banen. Det nye signalsystem er mere effektivt og sikkert.

Fornyelse af jernbanen: Banedanmark fornyer løbende jernbanenettet. Det sker for at sikre, at togene kan køre sikkert og stabilt.

Banedanmark er en vigtig del af Danmarks fremtid. Jernbanen er med til at skabe en bæredygtig og velfungerende samfundsøkonomi.

Nyttige links

banedanmark.png

1847: Den første jernbane i Danmark åbner mellem København og Roskilde. Dette er begyndelsen på en ny æra i dansk transport.

1864: Danmark taber Slesvig-Holsten til Preussen og Østrig. Som følge heraf mister Danmark kontrol over nogle af sine vigtigste jernbanelinjer.

1914-1918: 1. verdenskrig ødelægger store dele af Danmarks jernbanenet. Dette fører til nationaliseringen af jernbanen i 1920.

1924: Den første danske el-togsæt tages i brug. Dette er en vigtig milepæl i den danske jernbanes historie, da det markerer begyndelsen på elektrificeringen af det danske jernbanenet.

1960'erne: Mange af de danske lokalbaner lukkes. Dette skyldes en kombination af faktorer, herunder konkurrence fra bil og bus.

1990: Banestyrelsen oprettes som en selvstændig enhed under Transportministeriet. Dette sker som en del af en større reform af den danske stat.

2003: Banestyrelsen omdannes til Banedanmark. Dette sker som en del af en større reform af den danske jernbane.

2023: Banedanmark ejer og driver det danske jernbanenet. Banedanmark er en vigtig del af den danske infrastruktur, og selskabet har en stor indflydelse på den danske transportsektor.

top_banner_Nordferien.jpg
logo.png

Lidt mere forsikring end hos alle andre

Ingen omkostninger eller gebyr

Dansk El Forbund

Billige ferieboliger for medlemmer

Dansk Metal forbund

Lån til markedes bedste renter

Kursus der passer til dig

logo-footer delf.png
maler logo 2.png
bottom of page